Skip to main content

Artikel 1: contractduur en opzegging
Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Abonnement: eerste contractduur is 3 maanden. Na deze periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en er wordt een opzegtermijn van één kalendermaand gehanteerd. Opzegging dient schriftelijk doorgegeven te worden middels info@happyworkout.nl.

Artikel 2: betalingsverplichting
Je maandelijkse abonnementskosten dien je zelf uiterlijk vóór de 1e van iedere maand op de rekening bij te schrijven, je betaalt dus maandelijks in het voren.

Artikel 3: trainingsvoorwaarden en tijden
Er wordt altijd getraind onder begeleiding en met een maximaal aantal deelnemers per training. Tijdens officiële feestdagen worden geen trainingen verzorgd, tenzij anders aangegeven. Happy Workout behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast rooster te voeren of te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Happy Workout is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Artikel 4: Beeldmateriaal
Gedurende de trainingen kan er beeldmateriaal worden gemaakt ter promotie van de activiteiten van Happy Workout. Happy Workout behoudt zich het recht dit beeldmateriaal te gebruiken ter promotie. Er zal tijdens de training altijd kenbaar worden gemaakt dat er opnames gemaakt worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sporten kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Happy Workout vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Happy Workout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord
Paraaf voor akkoord: